شاه بیت

شاه بیت

 

مشکل از سبک عراقی و خراسانی نیست /

همه با قافیه ی عشق مصیبت دارند


گر دور بود دلبر  در دور  شراب امروز
روی چو مه ساقی بر جای کسی باید

 

 

به  رشته های معجر زهرا(س)قسم سید علی

حنجر به خنجر میزنم گر تو هوای سر کنی

 

مرگا به من که با پر طاووس عالمی                 یک موی گربهی وطنم را عوض کنم

وقتی چراغ مهشکنم را شکستهاند                      باید چراغ مهشکنم را عوض کنم

ناصر فیض


/ 0 نظر / 16 بازدید