# امام_زمان

تنهای اول

"هیچ کس همراه نیست" تتنهای اول   ما منتظر تو نیستیم،آقاجان             تنها همه انتظار داریم از تو                          مامشکلمان گرانی و بی پولی ست                                         ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 22 بازدید