مطالب جالب+جک+اس ام اس

جهت خلاف

  شیخی را گفتند: از دید تو زنت به چه ماند؟ بادی ساطع کرد و گفت: به این! گفتند: حکایتش چون است؟ گفت: اول از آن سو که پرصدا است و بی خاصیت و دوم آنکه هرراهی در پیش گیرم او جهت خلاف رود

 

هر کاری میکردن غضنفر رو از زیر آوار زلزله بیرون بیارن نمی گذاشته، فقط هی داد میزده من کاری نکردم به خدا، فقط سیفونو کشیدم!

 

 

ـ اینها کشتی هستند یا...؟

کشتی یا...؟

 

۲ـ اینها خانه هستند یا...؟

اینها خانه هستند یا...؟

.

.

.

.

.

۳ـ اینها صخره‌های برفی هستند یا...؟

اینها صخره‌های برفی هستند یا...؟

.

.

.

.

.

۴ـ اینها دو سر یک پیرمرد و یک پیرزن هستند یا...؟

اینها دو سر یک پیرمرد و یک پیرزن هستند یا...؟

.

.

.

.

.

۵ـ اینها راهبه هستند یا...؟

اینها راهبه هستند یا...؟

.

.

.

.

.

۶ـ چند تا گوزن در تصویر می‌بینید؟

چند تا گوزن در تصویر می‌بینید؟

.

.

.

.

.

۷ـ خودتان کشف کنید.

خودتان کشف کنید

.

.

.

.

.

۸ـ بدون شرح!

بدون شرح!

.

.

.

.

.

۹ـ  بدون شرح!

بدون شرح!

.

.

.

.

.

.

۱۰ـ هر سه اینها هم قد هستند. می‌توانید با خط کش اندازه گیری کنید. (هر چند خودم خیلی فرقی احساس نکردم ولی خب صاحابش (صاحبش) این طوری می‌گوید)

هر سه اینها هم قد هستند

.

.

.

.

.

۱۱ـ چه می‌بینید؟ تصویر یا نوشته؟

چه می‌بینید؟ تصویر یا نوشته؟

.

.

.

.

.

.

۱۲ـ این جا چطور؟

این جا چطور؟

.

.

.

.

.

.

۱۳ـ  چند تا سر در تصویر می‌بینید؟

چند تا...؟

.

.

.

.

.

۱۴ـ  به نقطه وسط دوایر توجه کنید و خودتان را عقب و جلو کنید. چه می‌بینید؟

چه می‌بینید؟

.

.

.

.

.

۱۵ـ این بار فقط به علامت به اضافه به مدت ۱۰ ثانیه توجه کنید.

به نقطه مرکز دایره توجه کنید

.

.

.

.

.

۱۶ـ نقطه سیاه کجاست؟

نقطه سیاه کجاست؟

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

خوش گذشت

 

 

In the name of God
 
Hello!..Just Check This Out My Friend! 
This puzzle is called Lateral Thinking
 . . .

Scroll down slowly and be honest to yourself  Think like a Wizard and Crack the puzzles!

( Puzzle Reference: an e-mail from a friend)

 .

How can you read this?
 
                             man  
                       1. ------------ 
                             board Answer = man overboard !

Okay, let's see if you've got the hang of it.

 
       stand 
 2. ------------ 
          i
Answer = I understand 

OkK !. . ..
Got the drift ?
Let's try a few now and see how you fare ? 3. /r/e/a/d/i/n/ g/

 Answer = reading between the lines !


4.    r  
     road  
      a
 
      d Answer = cross road
Not having a good day now, are you ?
Redeem yourself.


 5.      cycle  
         cycle  
         cycle  
Answer = tricycle
Not easy to figure out ha!

 


       0  
6. ------------  
     M.D. 
     Ph.D..
 
Answer= two degrees below zero
C'mon give it a little thought!!
 
     knee  
7. ------------ 
     light
 Answer= neon light
( knee - on - light ) 
U can prove u r smart by getting this one.                  ground  
8          ----------- --- 
      feet feet feet feet feet feet 


Answer= six feet underground

Oh no, not again!! 9.  he's X  himself 

Answer = he's by himself
Now u messing up big time.            10. ecnalg 

 

Answer= backward glance
Not even close ! !


          
            11. death ..... life  Answer= life after death


Okay last chance !........... .. ......

   12. THINK 

 

Answer = think big ! !
And the last one is real fundoo - - -  

        13. ababaaabbbbaaaabbbb ababaabbaaabbbb. .  
Ans. =  long time no 'C'

 

ya hagh
In the name of God

 

 

/ 0 نظر / 12 بازدید