تنهای اول

"هیچ کس همراه نیست"

تتنهای اول

امام زمان

 

ما منتظر تو نیستیم،آقاجان

            تنها همه انتظار داریم از تو

                         مامشکلمان گرانی و بی پولی ست

                                        ور نه به نبودنت که عادت داریم

بازار

/ 3 نظر / 19 بازدید
محمد

خیلی جالب بود. امروز در جامعه حرف دین زیاد زده مشه ولیکن تا زمانی که منافع دنیایی ما بخطر نفته. من خیلی مردم امروز رو با انیکه در کوفه بودن شبیه می بینم. ضمنا یادمان نرود کشندگان امام حسین هم کسانی بودند که منتظر قیام حضرت بودنند . امان از شیرینی دنیا

متاسفم