شعار های انقلابی

محمد یلماز(25 بهمن):

 1. خمینی کجایی؟ / مبارک سرنگون شد
 2. خمینی کجایی؟ / انقلاب صادر شده
 3. هم غزه هم لبنان / هم مصر میشه ایران
 4. حسنی نامبارک / سرنگونیت مبارک
 5. فتنه گر برو به درک / پیش حسنی مبارک
 6. جنبش سبز آمریکا / فدائیان اوباما!
 7. سران اغتشاشات / اعدام باید گردند
 8. آمریکای فریبکار / نقاب سبز رو بردار
 9. دانشجویان کشوریم / فدائیان رهبریم
 10. دانشجو می خروشد / ملت نمی فروشد
 11. خمینی شاهد باش / با انقلاب ماندیم
 12. سید آمریکایی / نمی خوایم نمی خوایم
 13. آزادی اندیشه / با اغتشاش نمی شه
 14. رسانه انگلیس / دیگر اثر ندارد
 15. دانشجو می میرد / ذلت نمی پذبرد
 16. دانشجو بیدار است / از آمریکا بیزار است
 17. مرگ بر آمریکا
 18. خونی که در رگ ماست / هدیه به رهبر ماست
 19. مرگ بر اسلام آمریکایی
 20. نه سازش، نه تسلیم، نبرد با آمریکا
 21. فتنه گر، اسرائيل، پيوندتان مبارك
 22. مرگ بر مزدور ماهواره‌اي
 23. مرگ بر ديكتاتور مخملي
 24. خيانت خيانت، آشوبگر بي غيرت
 25. آشوبگر بي‌غيرت، خجالت خجالت
 26. حسين حسين شعار ماست، شهادت افتخار ماست
 27. نه شرقی نه غربی / جمهوری اسلامی

سد بابک موسوی(مصر):

این طالب بدم المقتول؟

به کدامین گناه کشته شد؟، بای ذنب قتلت

ای سران فتنه، انتقام خون برادرم را از شما می گیرم

برادر بسیجی شهیدم، صانع جان، برای رفتن کمی زود نبود؟

جنبش ظالم سبز، خون برادرم بهای سنگینی دارد

ای مردم آزاده، خون بهای برادر شهیدم چیست؟

ما دانشجویان ، تقاضای محاکمه ی موسوی و کروبی را داریم

 

خمینی شاهد باش / با انقلاب ماندیم


جنبش سبز آمریکا / فدائیان اوباما!


منافق! منافق! / بودجه کنگره ات کو؟


آمریکای فریبکار / نقاب سبز رو بردار


دانشجویان کشوریم / فدائیان رهبریم


دانشجو می خروشد / ملت نمی فروشد


آزادی اندیشه / با اغتشاش نمی شه


رسانه انگلیس / دیگر اثر ندارد


سرباز منتظری / خط امامی شده!


دانشجو می میرد / ذلت نمی پذبرد


دانشجو بیدار است / از آمریکا بیزار است


مرگ بر آمریکا


خونی که در رگ ماست / هدیه به رهبر ماست

 "نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی"،

"مرگ بر آمريكا "،

"خميني شاهد باش، با انقلاب مانديم "،

 "اماما اماما، راهت ادامه دارد "،

"هيهات من الذله "،

" الله الله الله، الله اكبر، جانم فداي يك لحظه عمر تو رهبر "،

"خامنه اي خميني ديگر است، ولايتش ولايت حيدر است "،

" خامنه‌اي كوثر است، دشمن او ابتر است "،

" دانشجوي با غيرت، بصيرت بصيرت "،

" حزب فقط حزب علي، رهبر فقط سيد علي "

 

 

 


/ 0 نظر / 13 بازدید