/ 1 نظر / 14 بازدید
یک ایرانی

حمید انصاری قام مقام موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س) در نامه‌ای به رییس سازمان صداوسیما، گفته است که آنچه از تلویزیون مبنی بر توهین معترضان به امام خمینی بخش شده، مبتنی بر واقعیت نیست و بطور ضمنی تایید کرده است که این تصاویر ساخته خود دست اندرکاران صدا و سیما است. محرم سبز زنده باد آزادی - درود بر ملت سبز ایران اگر دین ندارید ، آزاد مرد باشید یا حسین میرحسین